Edicija „GENIJI UMETNOSTI“ 2. kolo - Silvija Borgezi