Edicija „GENIJI UMETNOSTI“ 2. kolo - Gabrijele Krepaldi